La terra i les seves parts

Amb aquest video els nens aprendran les parts de la Terra, el nostre planeta, d'una manera molt entretenida. Les tres parts en què està dividit el nostre planeta són: la geosfera, la hidrosfera, i l'atmosfera.

Compartir

Inglés

La terra i les seves parts

Observeu aquestes imatges; la Terra, el nostre planeta, es veu blau des de l’espai perquè està recoberta d’aigua en la seva major part, però també podem distingir extensions de terreny marrons i verdes i núvols blancs surant pel cel. Això és degut al fet que els materials que componen la Terra es distribueixen en capes; els més lleugers, com els gasos, ocupen les capes exteriors i els més pesats, com les roques, ocupen les capes interiors.

Les tres parts en què està dividit el nostre planeta són: la geosfera, la hidrosfera, i l’atmosfera.

La geosfera és la part sòlida de la terra i es divideix en tres capes: el nucli, el mantell, i l’escorça. El nucli és la capa més interna de la terra. Està formada per metalls i la seva temperatura és altíssima. El mantell és la capa més gruixuda de la geosfera i està entre l’escorça i el nucli. En el mantell les temperatures també són altíssimes, tant que algunes de les roques que la formen estan … foses !. L’escorça és la capa més externa de la geosfera. Està composta per roques i en ella hi ha els continents, les illes i el fons dels oceans i mars. Podríem dir que és el sòl que trepitgem.

La hidrosfera és el conjunt de tota l’aigua que hi ha a la Terra i ocupa les tres quartes parts de la superfície terrestre. Hidro significa aigua … Però l’aigua, com tots sabeu, pot estar en estat líquid, sòlid o gasós per la qual cosa es distribueix de diverses maneres a través del nostre planeta. En estat líquid la trobem en rius, llacs, oceans, mars i també en les minúscules gotes que conformen els núvols. En estat sòlid podem veure-la en forma de gel o de neu. I en estat gasós la trobem en l’atmosfera, quan la calor del sol l’evapora de la superfície de la terra.

La part més externa del nostre planeta és l’atmosfera que és la capa d’aire que recobreix la Terra i està formada per una barreja de gasos i vapor d’aigua. L’atmosfera es divideix en dues capes: la troposfera, que és la més propera a la terra i l’estratosfera que és on es troba la capa d’ozó i és la capa més llunyana del nostre planeta. L’atmosfera és importantíssima, ja que exerceix funcions fonamentals. Per exemple proporciona l’oxigen perquè els animals puguin viure, reté la calor i filtra els raigs del sol, alguns dels quals són molt perjudicials pels éssers vius.

Per això des de Happy Learning sempre us demanem que cuideu i respecteu la natura, que no llenceu escombraries a terra, a la geosfera; que no embruteu el mar i els rius amb plàstics, llaunes i ampolles, ja sabeu que l’aigua, la hidrosfera, és fonamental per a la vida … I per descomptat contaminem el mínim l’aire, l’atmosfera. Si aconseguim mantenir el nostre planeta net i sa tots els éssers vius serem una miqueta més feliços.

Adéu amics i no oblideu subscriure-us HappyLearningTv ..cultura_h3

More To Explore

Medi Ambient

LA DESFORESTACIÓ

Els arbres ens donen molt més que l’ombra! Ens donen oxigen, imprescindible per la vida, i absorbeixen i redueixen l’anhídrid carbònic, el CO₂, que és la causa de l’efecte hivernacle i de l’escalfament global. Són com els pulmons del món. Els arbres també són la casa de molts éssers vius, i els humans n’obteniu els fruits que mengeu, la fusta amb què feu tots els vostres mobles, i el paper on escriviu.

Medi Ambient

EL SÒL

Hem de cuidar el sòl de la mateixa manera que cuidem la netedat de l’aire o l’aigua, perquè d’això en depèn que els éssers vius segueixin tenint menjar i un lloc per viure. I hi ha moltes amenaces que, en molt poc temps, poden convertir un sòl ric i fèrtil en un desert on no hi sigui possible la vida.