Els polígons

Un polígon està format per una línia poligonal tancada i el seu interior. Conté diversos elements, descobreix-los. Hi ha gran varietat de polígons i per això els classifiquem de diverses maneres. Les primeres que podem fer són són polígons regulars o irregulars.

Compartir

Inglés

Els polígons

Un polígon està format per una línia poligonal tancada i el seu interior. Perquè ho entengueu millor, observeu com aquesta línia recta es va convertint en una línia poligonal, és a dir, va formant diversos costats i al final es tanca. Doncs bé això que veieu és un polígon. Fàcil, oi?

Un polígon està format per diversos elements: El costat és cadascun dels segments que formen el polígon. El vèrtex és el punt en el qual s’uneixen dos costats. I l’angle és l’espai format entre dues semirectes que s’uneixen en un punt. Perfecte aquest és l’angle.

Hi ha gran varietat de polígons, i per això els classifiquem de diverses maneres. La primera classificació que podem fer és si són polígons regulars, o irregulars.

Un polígon és regular si tots els costats i els angles són iguals. En aquestes imatges els podeu veure. Tots aquests polígons són regulars perquè tots els costats i els angles són iguals.

En canvi aquests polígons són irregulars, perquè no tots els costats i els angles són iguals.

Una altra manera de classificar els polígons és pel nombre de costats que tinguin. Aquesta característica és molt important perquè defineix el nom de cadascun d’ells.

Els polígons que tenen tres costats es diuen triangles.

Els que tenen quatre costats es diuen quadrilàters.

El que tenen cinc costats, pentàgons.

Els que en tenen sis, hexàgons. I així moltíssims més.

Ara anem a descobrir els polígons que s’amaguen en aquestes imatges. Observeu-los bé. Veieu algun polígon? Molt bé! Com podeu veure les piràmides, les veles del vaixell, aquests edificis i els panells dels ruscs on les abelles fan dolça mel tenen forma de polígons!!! Vivim envoltats de polígons!!!

Ara perquè no se us oblidi anem a recordar el més important.

Un polígon està format per una línia poligonal tancada i el seu interior.

Un polígon està format per diversos elements: Costat, vèrtex i angle.

Els polígons són regulars si tots els seus costats i angles són iguals i els polígons són irregulars si tots els seus costats i angles no són iguals.

Els polígons també es poden classificar pel nombre de costats que tinguin: si tenen tres costats són triangles. Si en tenen quatre, quadrilàters. Si en tenen cinc, pentàgons. I si en tenen sis costats són hexàgons.

Bé doncs ja hem conegut als polígons. Són interessants, oi?

Adéu amics!!!

cultura_h3

More To Explore

Medi Ambient

LA DESFORESTACIÓ

Els arbres ens donen molt més que l’ombra! Ens donen oxigen, imprescindible per la vida, i absorbeixen i redueixen l’anhídrid carbònic, el CO₂, que és la causa de l’efecte hivernacle i de l’escalfament global. Són com els pulmons del món. Els arbres també són la casa de molts éssers vius, i els humans n’obteniu els fruits que mengeu, la fusta amb què feu tots els vostres mobles, i el paper on escriviu.

Medi Ambient

EL SÒL

Hem de cuidar el sòl de la mateixa manera que cuidem la netedat de l’aire o l’aigua, perquè d’això en depèn que els éssers vius segueixin tenint menjar i un lloc per viure. I hi ha moltes amenaces que, en molt poc temps, poden convertir un sòl ric i fèrtil en un desert on no hi sigui possible la vida.